Elektroninės parduotuvės taisyklės


 • Bendrosios nuostatos

  1. Tonus Elast internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą ir įsigyjant prekes iš  UAB "Disvelia LT, įmonės kodas 304504520, registracijos adresas  Talino g. 67-5, LT-05200, Vilnius, Lietuva, duomenys kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registre, (toliau – Tonus Elast arba Pardavėjas) Parduotuvėje.
  2. Tonus Elast turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
  3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Tonus Elast Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis sutinka, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo sutikimą su Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Tonus Elast, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
  4. Tonus Elast atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos nepageidaujamos pasekmės kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

  Privatumo politika

  1. Klientui pageidaujant gauti Tonus Elast informacinius pranešimus, klientui sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

  2. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito svetainėje metu, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal svetainei arba elementui. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai www.tonuselast.lt parduotuvėje skirti:

  • Užtikrinti nuoseklų svetainės funkcionalumą
  • Užtikrinti prekių krepšelio funkcionalumą
  • Priminti apie patikusias prekes
  • Rinkti puslapio lankymo statistiką

  Norėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite naudojamos naršyklės gamintojo instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“.
  Pastaba: ištrynę mūsų slapukus negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainės galimybėmis.

  3. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pirkimo-pardavimo sutarties (toliau - Sutartis arba Pirkimo-pardavimo sutartis) sudarymui ir prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; gimimo data (kai prašoma), gyvenamosios vietos adresas (kai prašoma), adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti užsakymo formoje prašomi nurodyti būtini duomenys. Tonus Elast patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami Sutarties vykdymo ir prekių pristatymo tikslais. Tonus Elast įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Tonus Elast partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

  4. Klientas, užsiregistruodamas Tonus Elast Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Užsiregistruodamas Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Tonus Elast Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Tonus Elast atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės ir/ar galimų Kliento nuostolių. Visi veiksmai, atlikti naudojant Kliento prisijungimo duomenis, laikomi atliktais Kliento ir Klientas prisiima visą atsakomybę dėl veiksmų, atliktų naudojant jo prisijungimo duomenis.

  5. Klientas visiškai atsako už jo registracijos formoje ir/ar užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą.

  6. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Tonus Elast Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

  7. Tonus Elast patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

  Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

  1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

  2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus Pirkimo-pardavimo sutarčiai tarp Tonus Elast ir Kliento sudaryti ir Kliento pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą (kai prašoma), adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi sudarant Sutartį ir pristatant užsakytas prekes. Tonus Elast patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pirkimo-pardavimo vykdymo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

  3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Tonus Elast Parduotuvėje būdų (plačiau – V Taisyklių skyriuje). Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo laikas iš galimų Tonus Elast pristatymo laiko variantų, nurodomų valandų intervalu. Klientas kartu patvirtina, jog pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti nurodytu prekių pristatymo adresu.

  4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą Tonus Elast. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis suveda visus Sutarčiai sudaryti privalomus duomenis ir pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Tonus Elast Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

  5. Klientui patvirtinus užsakymą paspaudžiant "PATVIRTINTI UŽSAKYMĄ", jis nusiunčiamas Tonus Elast. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Tonus Elast. Kartu nuo to momento laikoma, jog tarp Kliento ir Tonus Elast yra sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis. Tačiau Tonus Elast prievolė vykdyti Sutartį kyla tik nuo to momento, kai Tonus Elast gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko (kai pasirenkamas apmokėjimas per internetinę bankininkystę) apie atsiskaitymą už pasirinktas prekes; kai atsiskaitoma banko pavedimu, Tonus Elast prievolė vykdyti Sutartį kyla tik kai gaunamas Kliento mokėjimas; kai atsiskaitoma grynaisiais pristačius prekes arba kortele paštomate.
  6. Klientui pateikus užsakymą, Tonus Elast sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
  7. Tonus Elast gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą ir atsiskaitė už užsakytas prekes, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas Tonus Elast prievolės vykdyti su Klientu sudarytą Sutartį pradžios momentu, išskyrus atvejus, kai atsiskaitoma grynaisiais pristačius prekes arba kortele paštomate.
  8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Tonus Elast duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
  9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
  10. Sutartis sudaroma ir vykdoma nacionaline lietuvių kalba, jai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir Lietuvos teismų jurisdikcija.

  Garantijos ir prekių kainų nustatymas

  1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
  2. Tonus Elast nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
  3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
  4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta su PVM. Į nurodomą prekės kainą neįskaičiuotas prekės pristatymo mokestis, kurį moka Klientas ir kuris nurodomas suformavus užsakymą.
  5. Tonus Elast parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el. paštu Tonus Elast, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Tonus Elast ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Tonus Elast per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
  6. Tonus Elast įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
  6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Tonus Elast įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
  6.2. Tonus Elast įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
  6.3. Tonus Elast įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Tonus Elast neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Tonus Elast.
  6.4. Tonus Elast visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
  6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Tonus Elast įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
  6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

  Apmokėjimo tvarka ir terminai

  1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes ir sumoka nurodytą prekių pristatymo kainą vienu iš Tonus Elast Parduotuvėje nurodytų būdu: banko pavedimu, naudodamasis savo banku internete, atsiskaitydamas kreditine kortele arba mokėdamas grynais.
  2. Jeigu Klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes ir prekių pristatymą atsiskaityti nedelsiant (šiuo atveju prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik nuo apmokėjimo gavimo momento), jeigu Klientas pasirenka mokėti už prekes jas pristačius, jis įsipareigoja atsiskaityti atsiimdamas prekes.

  Prekių pristatymas

  1. Tonus Elast įsipareigoja siekti prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 3 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai Tonus Elast sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Tonus Elast įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
  2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, pasirinkti prekių pristatymo laiką (nurodomas laiko intervalu) bei asmenį, kuris priims prekes.
  3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats arba užtikrinti, kad prekes priimtų asmuo, kuris buvo Kliento nurodytas užsakant prekes. Tuo atveju, kai jis pats arba jo užsakyme nurodytas asmuo prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Tonus Elast pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  4. Prekės, užsakytos Tonus Elast internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos (informacijos ieškoti Parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“).
  5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių įgaliotai kurjerių tarnybai neturėjus galimybių pristatyti prekes, kurjerių tarnyba papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Tonus Elast, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, Tonus Elast visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba dėl nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
  6. Klientas privalo nedelsiant informuoti Tonus Elast elektroniniu paštu:

  a) jeigu kreipiantis į kurjerius nurodytu elektroninio pašto adresu atsakymas į užklausą nėra pateikiamas per 4 darbo valandas arba jeigu kreipiantis nurodytu telefono numeriu nėra pateikiamas atsakymas;
  b) jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;
  d) visais atvejais nedelsiant informuoti Tonus Elast, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

  7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, Tonus Elast atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
  8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Tonus Elast.

  Komentarų talpinimas

  1. Visas komentarų talpinimo Svečių knygoje ir Prekių komentaruose taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja Tonus Elast. Bet koks komentaro talpinimas Tonus Elast elektroninėje parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis Tonus Elast nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.
  2. Tonus Elast visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek LR teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu Tonus Elast pasilieka teisę šalinti bet kokius Svečių knygoje ir Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.
  3. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą Tonus Elast elektroninėje parduotuvėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.

  Kitos nuostatos

  1. Visi pranešimai Tonus Elast turi būti teikiami elektroniniu paštu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).
  2. Sutartis tarp Kliento ir Tonus Elast sudaroma ir vykdoma valstybine lietuvių kalba, jai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir Lietuvos teismų jurisdikcija.

  Ginčų sprendimas ir EGS platforma

  1. Klientas, norėdamas pateikti skundą, turi kreiptis tiesiogiai į Tonus Elast (UAB Disvelia LT) užpildydamas formą svetainėje www.tonuselast.lt per savo paskyrą arba informaciją siųsdamas elektroniniu paštu info@tonuselast.lt
  2. Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu Tonus Elast atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas tarnyba@vvtat.lt, telefonas 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/ .
  3. Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą: http://ec.europa.eu/odr/
  Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus. EGS platforma lengva naudotis, prie jos galima prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama automatinio vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.    info@tonuselast.lt