Duomenų apsauga

 • Duomenų valdytojas

  Jūsų asmens duomenų, nurodytų Šalių sudarytoje prekių pirkimo-pardavimo ar kitoje sutartyje (toliau –Sutartis), valdytojas yra UAB „Disvelia LT“, įmonės kodas 304504520, adresas Talino g. 67-5, LT-05200 Vilnius (toliau – Tonus Elast Lietuva).

  Duomenų tvarkymo tikslas ir pagrindas

  Tonus Elast Lietuva tvarkys Sutartyje nurodytus Jūsų asmens duomenis Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu bei teisiniu pagrindu.

  Tvarkomi asmens duomenys

  Tonus Elast Lietuva tvarkys šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, prekių pristatymo adresas, informacija apie prekes ir užsakymus, banko sąskaitos numeris, bankas, banko kodas, kiti asmens duomenys nurodyti Sutartyje ir duomenys reikalingi Sutarčiai vykdyti.

  Duomenų perdavimas

  Sutartyje pateikti asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims, kurie yra Tonus Elast Lietuva įgalioti tvarkyti duomenis. Tokiais asmenimis gali būti Tonus Elast Lietuva grupės įmonės, asmenys padedantys Tonus Elast Lietuva užsiimti rinkodaros veikla, pristatyti prekes, taip pat duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, kiti duomenų tvarkytojai, kurie padeda administruoti ir vykdyti Sutartį. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

  Saugojimo terminas

  Tonus Elast Lietuva saugos Jūsų asmens duomenis 10 metų po Sutarties galiojimo pabaigos. Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jeigu tokį saugojimo terminą nustato taikytini teisės aktai.

  Teisės

  Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

  1) prašyti, kad Tonus Elast Lietuva leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  2) teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kaip tai nurodyta taikomuose teisės
  aktuose;
  3) teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte Tonus Elast Lietuva, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

  4) jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, teisę atšaukti sutikimą (tai neturės poveikio
  ankstesnės duomenų tvarkymo veiklos teisėtumui);
  5) teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, El. paštas ada@ada.lt).

  Susisiekite

  Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipiantis į Tonus Elast Lietuva el. paštu info@tonuselast.lt